شرایط اقساطی موجود در حال حاضر:

*مبلغ حداکثر 7 میلیون تومان برای سفارش اول

*25 درصد پیش پرداخت

*کارمزد ماهانه 1.9 درصد ( پایین ترین کارمزد موجود)

*برای سفارش های بعدی به مبلغ 14 میلیون تومان خواهد رسید.

شرایط اقساطی دوم ( به زودی ) :

*مبلغ حداکثر تا 50 میلیون تومان برای سفارش اول

*پیش پرداخت دلخواه

*کارمزد ماهانه 2 درصد

*شروع قسط ها از دو ماه بعد

مراحل سفارش کالا

* فروشگاه تضمین می دهد در بازه ای که خرید کالا توسط خریدار تایید می گردد و چک هارا تحویل می دهد تا زمان تحویل کالا توسط فروشگاه قیمت تغییر نکند و ثابت بماند.

فرم ارسال مدارک
  • فایل ها را به اینجا بکشید

طوسیران

 

بهترین شرایط فروش اقساطی

05138458482

ورود به سایت اصلی